Basisregister voor Paramedici
De Wet BIG (= Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) regelt de titelbescherming van medische en paramedische beroepen en stelt eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De voorheen paramedische beroepen, zijn nu geregeld in artikel 34 van de Wet BIG.

Diëtist is een beschermde titel. Deze mag alleen gedragen worden wanneer je een 4-jarige HBO opleiding Voeding & Diëtetiek hebt afgerond.

Diëtistenpraktijk Nivita staat voor een kwalitatieve behandeling. Om deze kwaliteit te borgen sta ik als diëtiste ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register stelt verschillende opleidings- en kwaliteitseisen aan mijn kennis en handelen. Om mijn kennis up-to-date te houden volg ik verschillende bijscholingen en cursussen.

Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer: 19102912589

Tevreden?

Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het mij!

Heeft u een klacht?
Ik doe er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan hoop ik deze klacht samen met u op te lossen. U kunt daarvoor met mij contact opnemen.  Als dat geen oplossing biedt, dan kunt u terecht bij het onafhankelijke Klachtenloket Paramedici waar ik ben aangesloten. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Nivita  gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Download de privacyverklaring hier.