Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2021 vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

Hiervoor gelden een aantal regels:

  • Vergoeding van 3 behandeluren per kalenderjaar
  • Verwijzing van de (huis)arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekeraar
  • De kosten worden verrekend met het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder)
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico
  • Huisbezoeken worden alleen vergoed op verwijzing van de arts en mits de verwijzer de indicatie voor het huisbezoek vermeld heeft op de verwijzing.

Aanvullende verzekering

Wanneer u naast uw basisverzekering ook een aanvullend pakket heeft, is er kans dat u aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket.

Per aanvullend pakket gelden verschillende aantal uren. Voor meer informatie kunt u hier kijken. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, informeer daarom ook goed bij uw zorgverzekeraar.

Ketenzorg

Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen; diabetes mellitus, COPD of wanneer u wordt behandeld vanwege vasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan u op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist. In onze regio zijn er verschillende organisatoren van de ketenzorg. Diëtistenpraktijk Nivita is  aangesloten bij PozoB (https://www.pozob.nl/).

Mocht uw huisarts/praktijkondersteuner aangesloten zijn bij een andere ketenzorg organisatie, laat het mij dan weten, dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn.

Tarieven Zorgverzekeraars

Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijs ik u naar de polis van uw verzekeraar.
De kosten voor de dieetbehandeling declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars.
U heeft hier zelf geen omkijken naar.

Kosten dieet behandeling

In onderstaand overzicht staan de kosten per consult en handeling.

Deze tarieven gelden uitsluitend:

– wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op boven genoemde vergoeding (uitgezonderd CZ)
– wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waar de praktijk geen contract mee heeft.
– wanneer u meer dan 3 uur dieetadvisering nodig hebt en hier geen aanvullende verzekering voor heeft (uitgezonderd CZ)
– wanneer u niet op de afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren
– wanneer u liever de rekening zelf ontvangt (bij restitutieverzekering) of buiten uw verzekering om.

Voor deze kosten ontvangt u een factuur per mail of per post.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. contact tijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
  2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift . De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

*Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven.

Consult
Tarief*
Eerste consult
Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 – 30 minuten
€ 80,00 – 96,00
Vervolgconsult
Contact: 30 minuten
€ 32,00
Vervolgconsult lang
Contact: 45 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 – 30 minuten
€ 64,00 – 80,00
Telefonisch consult
Contact: 15 minuten
€ 16,00
E-mail vervolgconsult
Contact: 15 minuten
€ 16,00
Screening Directe Toegankelijkheid (alleen wanneer er geen verwijzing van een arts is)€ 17,50
Individueel dieetvoorschrift
Per 15 minuten
€ 16,00
Huisbezoek eerste consult
Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 30 minuten + toeslag bezoek aan huis € 28,00
€ 124,00
Huisbezoek vervolgconsult
Contact: 30 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 minuten + toeslag bezoek aan huis € 28,00
€ 76,00
NoShow tarief
per 15 minuten ingeplande tijd
€ 16,00

NoShowtarief

Voor een goede planning is het belangrijk dat u op tijd op uw afspraak komt. Wanneer u een afspraak niet kunt na komen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren aan te geven. Dit kan telefonisch, of door een voicemail bericht in te spreken. Is de afspraak niet 24 uur van tevoren (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) geannuleerd, moeten we helaas de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.
Hiervoor rekenen we een NoShowtarief van € 16,00 per 15 minuten ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvangt u een factuur per mail of per post.

Tarieven bedrijven en instellingen

Interesse in een workshop, een lezing, een inloopspreekuur of een kantine-check op locatie? Vraag een vrijblijvende offerte aan via 06-12030410

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten en plichten worden ontleend.
Bekijk altijd goed de voorwaarden en vergoedingen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.