Diëtistenpraktijk Nivita is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u voor uw dieetbehandeling geen verwijzing nodig heeft. Echter heeft het wel de voorkeur om cliënten te behandelen met verwijzing, omdat niet alle verzekeraars deze directe toegankelijkheid erkennen ( en dus vergoeden). Vraag dit dus goed na bij uw zorgverzekeraar of de diëtist.

Eerste consult

Het eerste bezoek duurt ongeveer een uur. Tijdens dit consult komen diverse zaken aan bod. We bespreken o.a. uw verwachtingen en motivatie. Daarnaast bespreken we uw eet- en leefgewoonten, beweegpatroon, klachten, dieetgeschiedenis, medische voorgeschiedenis,  persoonlijke situatie etc. Samen met u wordt er gekeken hoe het voedings- en/of activiteitenpatroon verbeterd kan worden en worden er doelen gesteld die voor u haalbaar zijn. Ook wordt een lichaamsanalyse uitgevoerd waarbij u gemeten en gewogen wordt.

Op basis van deze gegevens wordt er een behandelplan opgesteld waarbij al uw hulpvragen aan bod zullen komen. Hoe vaak u terugkomt zal per consult worden bekeken op basis van uw persoonlijke situatie.

Het is handig als u de volgende documenten mee kunt nemen naar het eerste consult:

  • Uw geldig legitimatiebewijs
  • Eventueel de Verwijsbrief (Bij CZ en de Friesland verzekeringen verplicht)

Vervolgconsulenten

De vervolgconsulten zullen ongeveer 30 minuten duren. Tijdens de vervolgconsulten bespreken we hoe alles is verlopen. We gaan dieper in op wat goed ging en op de lastige situaties. Daarnaast kunt u vragen stellen. We kijken hoe we verder gaan en wat nodig is om uw doelen te bereiken.

Telefonisch consult/ e-mailconsult

Indien u tussentijds vragen heeft, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen. Over het algemeen is dit gratis. Indien een telefonisch consult 10 minuten of langer duurt, of wanneer het beantwoorden van uw vraag 10 minuten of langer in beslag neemt, bijvoorbeeld voor het aanpassen van het dieetvoorschrift, worden deze kosten wel in rekening gebracht.